Νέο φυλλάδιο Lidl με προσφορές από: 01/06/2015 έως 06/06/2015