Νέο φυλλάδιο Lidl με προσφορές από: 01/02/2016 έως 06/02/2016