Νέο φυλλάδιο Κρόνος με προσφορές από: 26/10/2016 έως 12/11/2016