Οι προσφορές ισχύουν από: 28/05/2015 έως 03/06/2015