Νέο φυλλάδιο Κρητικός με προσφορές: 22/10/2015 έως 27/10/2015