Οι προσφορές ισχύουν από: 21/05/2015 έως 27/05/2015