Οι προσφορές ισχύουν από: 14/05/2015 έως 20/05/2015