Οι προσφορές ισχύουν από: 07/05/2015 έως 13/05/2015