Νέο φυλλάδιο Κρητικός με προσφορές: 06/08/2015 έως 12/08/2015