Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 24/11/2016 έως 10/12/2016