Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 23/06/2016 έως 09/07/2016