Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 22/09/2016 έως 08/10/2016