Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 14/07/2016 έως 30/07/2016