Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 13/10/2016 έως 29/10/2016