Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 12/11/2015 έως 05/12/2015