Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 03/12/2015 έως 31/12/2015