Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 03/11/2016 έως 19/11/2016