Νέο φυλλάδιο Γαλαξίας με προσφορές από: 01/02/2016 έως 20/02/2016