Οι προσφορές Carrefour ισχύουν από: 25/08/2015 έως 05/09/2015