Οι προσφορές Carrefour ισχύουν από: 20/10/2015 έως 31/10/2015