Οι προσφορές Carrefour ισχύουν από: 03/11/2015 έως 14/11/2015