Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 23/10/2015 έως 04/11/2015