Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 22/05/2015 έως 03/06/2015