Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 05/10/2015 έως 22/10/2015