Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 05/08/2015 έως 29/08/2015