Νέo φυλλάδιo Arista supermarkets με προσφορές, από: 23/10/2015 έως 07/11/2015