Νέo φυλλάδιo Arista supermarkets με προσφορές, από 21/09/2015 έως 11/10/2015