Νέo φυλλάδιo Arista supermarkets με προσφορές, από: 09/10/2015 έως 17/10/2015