Νέo φυλλάδιo Arista supermarkets με προσφορές, από 08/05/2015 έως 22/05/2015