Νέο φυλλάδιο Βερόπουλος με προσφορές από: 14/12/2014 έως 07/12/2015