Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 26/08/2015 έως 29/08/2015