Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 22/02/2016 έως 24/02/2016