Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 19/08/2015 έως 22/08/2015