Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 18/02/2016 έως 20/02/2016