Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 17/08/2015 έως 19/08/2015