Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 16/11/2015 έως 18/11/2015