Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 15/10/2015 έως 17/10/2015