Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 06/08/2015 έως 08/08/2015