Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 02/11/2015 έως 04/11/2015