Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 02/08/2015 έως 05/08/2015