Νέες προσφορές ημέρας Γαλαξίας από: 24/10/2016 έως 29/10/2016