Νέες προσφορές ημέρας ΑΒ Βασιλόπουλος από 27/06/2016 έως 02/07/2016