Οι προσφορές ισχύουν από: 16/12/2014 έως 31/12/2014