Οι προσφορές του Χριστουγεννιάτικου καταλόγου ισχύουν έως 31/12/2014