Νέο φυλλάδιο Lidl με προσφορές από 09/11/2015

https://www.youtube.com/watch?v=jDSs4p_CqmQ