Νέος κατάλογος διακόσμησης και ανακαίνησης από 05/09/2016 έως 01/10/2016