Νέο φυλλάδιο Best Electric από: 01/12/2012 έως 31/12/2012